Käimasolevad projektid

Suvekooli korraldus

Ülesehitus

Suvekooli "Hüppelaud" ülesehitus lähtub kiire prototüüpimise ja startup-ettevõtluse mudelist, mille etapid käime järk-järgult läbi:

  • Ideede genereerimine (hüpoteeside püstitamine) ja kriitiline hindamine;
  • Meeskondade moodustamine ja rollide jaotus (kompetentside analüüsi alusel);
  • Prototüüpimine - toote või teenuse loomine, testimine ja (p)arendamine;
  • Kasutaja/kliendi tagasiside ja analüüs;
  • Ideede esitlemine, valmistumine müügiks ja turundus.

Meeskonnatöö

Programmi kureerivad vastavalt valdkonnale 5-10 peamentorit, kes juhivad 2-3 tiimi tegevust, igas tiimis on kuni 5 liiget.

Igal tiimil on omakorda oma õppetöö koordinaator, kes hoiab võistkonna tegemisel regulaarselt silma peal ja aitab koordineerida tiimi probleeme, progressi ja üldist olmet.

Majutus ja kulud

"Hüppelaud" on linnalaagri-tüüpi suvekool, st tegevused algavad hommikul ja lõppevad õhtul. Kõigi päevaste tegevuste kulud, sh toitlustus, on kaetud Eesti 2.0 poolt.

Kes vajab Tartus majutust, siis tänu meie headele partneritele Hektor Design Hostelist on võimalik broneerida soodushinnaga tuba. Sõltuvalt sellest, kas soovite voodikohta 1-, 2-, 4- või 6-kohalises toas, on voodikoha hind 21-23 eurot inimese kohta/öö.

Ööbimiskoha broneerimiseks endale või oma seltskonnale kirjutage oma soovist meiliaadressile sales@hektorhostels.com, märksõnaga "Eesti 2.0".