Käimasolevad projektid

Hüppelaud

"Hüppelaud" annab Sulle võimaluse saada leiutajaks ning teha nädalaga valmis käegakatsutav toode!

Elu meie ümber muutub nii kiiresti, et täna koolis õpitust ei pruugi homme laias maailmas enam piisata. Tundmatutes olukordades tuleb kiiresti mõelda ja pidevalt juurde õppides neid olukordi lahendada. Kaasaegse tehnoloogia abil võib igaüks mõelda globaalselt, aga väärtust luua lokaalselt. Eesti ongi selleks parim koht, just nüüd ja praegu!

Mis?

Eesti 2.0 kuulutab välja suvekooli "Hüppelaud", mille eesmärgiks on anda Eesti õpilastele võimalus ise midagi välja mõelda ning oma käte ja tehnoloogia abil kiire prototüüpimise käigus valmis toode luua. 

Viime õpilased kokku tehnoloogia- ja startup-ettevõtluse tippudest praktikutega, kelle juhendamisel ja julgustamisel jõuavad õpilased nädalase praktilise programmi vältel oma ideedest praktiliste ja kreatiivsete lahendusteni. 

Kellele?

Ootame suvekooli tehnoloogiast huvitatud 7.-12. klasside õpilasi vanuses 14-19 aastat üle Eesti.

Millal ja kus?

24.-28. juulini 2017 Tartus SPARK Makerlabis ja hea ilma korral selle ümbruses.

Aitäh kõigile, kes ürituse vastu huvi tunnevad, avalduste vastuvõtmine on selleks korraks lõppenud!
"Et saada leiutajaks, peab kahtlema eeldustes. Leiutamiseks peab saama õppida ja töötada turvalises keskkonnas."
Neil Gershenfeld, USA füüsik ja MIT ülikooli professor